Hambach Forest occupation – a struggle against lignite mining and domination

hambachforest.blogsport.de

June 2015

This zine tries to give a short overview over the struggle against the lignite mining in the Rhineland in Germany. It is a compilation of texts that were written by people who also participated the occupation.

One thing that is important to understand is that it is an open struggle which means that there are somehow agreements against hierarchy and domination, sexism, racism and speciesism but there is no exact collective opinion. People who participate the struggle in the Hambacher Forst participate as individuals who organize together but not as platformist slaves.

This means also that opinions and analysis stated in the following texts do not necessarily reflect on a common point of view. Rather there are as many opinions as people involved. Surely there are also many things to criticize (such as victimisation or using terms and logics of the state like “guilty“, “illegal“ or „injustice“ for example). And this criticism is necessary and welcome.

So this compilation of texts does not even reflect on the opinion of the people who put it together. But surely the ones who read this zine will be smart enough to make up their own conclusions.

Contents:

– Short facts about the lignit mining in Rhineland (Germany)
– The Hambacher Forst occupation
– The first declaration of the Hambacher Forst occupation in 2012
– About the relationship between domination and environmental destruction
– Other parts of resistance in the area
– A few thoughts about solidarity and violence
– Small lexicon of forms of action
– Chronicle 2012-2014

Solidarity from Pyhäjoki [en, it]

EN:
Activist that are resisting to the Fennovoima’s nuclear power project showed the warmest solidarity to struggles in the world and anarchists and environmentalist activists in prison on June 11th as part of an international day of action.

In the Hanikivi peninsula (Puhäjoki) Finland’s third nuclear company Fennovoima and the russian company Rosatom wants to built a nuclear power plant. Many people are opposing this project. Information on the issue, protest demonstration, blockades and direct action. All those means are necessary and they are part of one big opposition to the projects of those who devastates the land, poison living being and make profit on life.
We bring solidarity to No TAV movement in Val Susa, to all the Z.A.D. in France, to the resistance in the Hambach’s forest and all those struggle for which resistance means existence.
One Struggle, because we believe that all the struggle are connected by the same meaning, by the same emotions and passions and by the revolutionary instinct.

Passion for freedom is stronger than any prison!

IT:
Gli/le attivist* che stanno resistendo al progetto nucleare della Fennovoima mostrano la più calorosa solidarietà alle lotte nel mondo, agli/e anarchic* ed ecologisti in prigione nell’11 Giugno come parte di una giornata internazionale di azione.

Nella penisola Hanikivi (Puhäjoki) la terza compagnia nucleare della Finlandia, Fennovoima, e la compagnia russa Rosatom vogliono costruire una centrale nucleare. Molte persone si oppongono a questo progetto. Informazione sulla questione, manifestazioni di protesta, blocchi e azione diretta. Tutti questi mezzi sono necessari e fanno parte di un unica grande opposizione ai progetti di coloro che devastano la terra, avvelenano gli esseri viventi e fanno profitto sulla vita altrui.
Portiamo solidarietà al movimento No TAV in Val di Susa, a tutte le ZAD in Francia, alla resistenza nella foresta di Hambach e a tutte quelle lotte per cui la resistenza significa esistenza.
Una lotta, perché crediamo che tutte le lotte sono connesse dallo stesso significato, dalle stesse emozioni e passioni e dal divenire rivoluzionario.

La passione per la libertà è più forte di ogni prigione!

Från Pyhäjoki till Hambach…

Source: Hyokyaalto

… världsomspännande solidaritet i motståndet mot den kapitalistiska miljöförstörelsen!

Runtom i världen upplever vi en pågående förstörelse av naturen i kapitalismens namn. Samtidigt har motståndsrörelsen gått upp till kamp och tagit ansvar för att försvara vår livsviktiga natur och dess mångfald.

I åratal har motståndsrörelsen försvarat en urskog i Hambach, Tyskland, mot RWE:s planer att anlägga en kolgruva på området. Där har kampen varit framgångsrik. I Finland pågår just nu en liknande kamp för allas gemensamma väl. Ett naturskönt skogsområde vid Bottenvikskusten i nordvästra Finland har skoningslöst huggits ner. De ansvarslösa kapitalisternas dröm är att bygga ett kärnkraftverk.

Vi som deltagit i motståndsrörelsen i Pyhäjoki, Finland, har tyvärr fått bevittna hur många sällsynta djurarters boområde sorglöst har förstörts. Nu är vi här för att försvara de sista oförstörda revirområdena så länge som det behövs. Vi tänker inte låta ett kärnkraftverk hota strandområdet. Och vi viker oss absolut inte inför girigheten i vårt försvar av ett unikt artbestånd och dess rättmätiga levnadsplats. Vi kämpar mot skövlingen av skogen, för ett rent kustområde och för livet i skogen och havet, samt för att trygga en renare framtid för de lokala invånarna.

Med dessa ord och gärningar vill vi visa vår solidaritet till våra gelikar i Hambach, som just nu kämpar mot våldsmaskineriets avhysningsförsök medan de försvarar våra gemensamma skogar mot kapitalisternas förödande framfart.

http://hyokyaalto.net/wp-content/uploads/sites/13/2015/05/hambachsoli-520-2.jpg